АБОНАМЕНТ
 РЕКЛАМА
 КОНТАКТтърсене | начало | english  
ЗА АБОНАТИ НА СПИСАНИЕТО име парола
Можете да ползвате безплатно архив на списанието, с изключение на броевете от последните 30 дни.
 АРХИВ ТЕМА
 АРХИВ ЕМА
 ЗА НАС

Икономика

Изостря се апетитът за риск
Петя Димитрова


Инвестициите във взаимни фондове ще заложат на по-доходоносни активи

През миналата година взаимните фондове постигнаха реабилитация. След загубите и големия спад в доходността на колективните инвестиционни схеми (КИС) през 2009-а година по-късно икономиката дръпна напред вложенията. Средствата в сектора се увеличиха с около една трета до близо 720 млн. лв. (472 млн. лв. без предлаганите чуждестранни схеми). Най-голям е ръстът при нискорисковите фондове, които удвоиха активите си за сметка на рисковите и балансираните. Те практически останаха без промяна.


В очакване на клиенти


Пазарът на КИС очаква нови инвеститори. Въпреки че не липсваха индивидуални клиенти, заради повишаващата се доходност на акциите, търгувани на чуждестранните капиталови пазари, по-голям дял заеха вложенията на институционални инвеститори и компании.
Най-вероятно и през тази година местните вложители ще ограничат присъствието си във взаимни фондове, защото доверието не е съвсем възстановено. Това ще зависи от ръста на фондовата борса в резултат на бъдещи благоприятни икономически събития, казва Владислав Панев, председател на борда на директорите на УД „Статус Капитал". Според него успех ще имат спестовните схеми, които комбинират депозит и инвестиция в дялове на взаимни фондове, но основният мотив ще бъде по-висока доходност.


Физическите лица по принцип инвестират в по-високорисковите схеми, докато нискорисковите са за компании и финансови институции. От началото на годината се наблюдава по-голям интерес към КИС, защото и очакванията са лихвите по депозитите да тръгнат надолу, което ще възобнови конкуренцията между двата продукта. Спестяванията на населението са доста високи, затова се очаква взаимните фондове да започнат да предоставят по-атрактивни условия. През миналата година ръстът беше за консервативните фондове, но през тази година ще е за рисковите, убеден е Панев. Според него перспективите са добри за фондове, които влагат в недвижими имоти заради очакваното раздвижване на имотния пазар.


Преориентацията предстои


От началото на годината капиталовият пазар на България се представя добре. Ако тенденцията се запази и през 2011 г., взаимните фондове ще привлекат нови клиенти. Още през миналата година портфолио мениджърите разчитаха на инвестиции извън българския пазар. Ориентацията към по-ликвидни пазари ще продължи, а посоката ще се променя, включително и географски, прогнозира Стоян Тошев, председател на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) и изпълнителен директор Ти Би Ай Асет Мениджмънт. Той дори не изключва двуцифрен ръст при сериозния темп на растеж на КИС.


Инвеститорите отчитат признаците за възстановяване на водещите икономики и с това рисковият апетит по света нараства. Българската икономика също изпраща подобни сигнали, което се отрази в ръста на борсовите индекси през януари. Що се отнася до индивидуалните инвеститори, техният интерес по принцип е насочен по-скоро към средно- и високорисковите фондове. Във времена на спад те по-често се ориентират към депозити в банки, отколкото към нискорискови фондове. През тази година от тези инвеститори се очаква да заменят част от депозитите си с дялове от взаимни фондове с балансиран и високодоходен профил. Това се потвърждава и от Красимир Йорданов, портфолио мениджър в УД „ДСК Управление на активи". Според него ръстът на местния капиталов пазар от началото на годината, съпътстван с покачване на оборотите на търговия, ще предизвика интерес от страна на инвеститорите. Нагласата е покачването на основните индекси да продължи до края на годината и съответно може да се очаква и ръст на вложенията на индивидуалните инвеститори, прогнозира той. По думите му пари ще се вкарват в по-високорисковите взаимни фондове. Връщането на масовия вложител в подобни схеми ще стане постепенно във времето поради все още относително несигурната икономическа среда. Интересът към балансираните и консервативните инвестиционни схеми ще продължи да бъде сравнително голям през тази година, е мнението на портфолио мениджъра.


От началото на развитието на тази индустрия у нас се очакваше плавен и постепенен преход към по-рисковите фондове. Клиентите първо ще заложат „на сигурно" с най-консервативните фондове, след това ще се ориентират към балансираните и най-накрая ще започнат да инвестират в по-рисковите фондове, чиито вложения са предимно в акции. Но практиката показва, че вложителите много бързо изминаха дистанцията и се оказа, че рисковите фондове са най-популярни. В случая на финансова криза и нейните последици изборът не беше сполучлив. Научени от опита, сега преходът ще е много по-плавен, но никой не може да го предначертае, коментира Стоян Тошев.


Акцент в разнообразието


Колективните инвестиционни схеми предлагат на хората, които не са запалени борсови играчи, много лесен и удобен начин за инвестиране на фондовия пазар. Близо 10% ръст на официалния индекс SOFIX неминуемо ще привлече интереса на тези инвеститори, особено на фона на понижените лихви по депозитите. Мнозина от онези, които закриха позициите си във взаимните фондове през 2008 и 2009 г. поради спадащия тогава фондов пазар, вероятно ще започнат отново да влагат в тях с надежда да реализират печалби от възстановяването му.
Според Никола Цокев, главен експерт „Търговия с акции" в Пощенска банка, макар голяма част от фондовете да не са променили инвестиционния си профил, все пак се забелязва тенденция към разширяване на съществуващите портфейли. Новата стратегия е най-вече в посока инвестиране на чуждестранни фондови пазари. Поради малкия си обем и недостатъчната ликвидност нашият пазар изостава както от главните световни борси, така и от някои от съседните балкански пазари като Турция например. Това е основната причина все по-голяма част от хората да търсят начини да инвестират в чужбина, така че дружествата, управляващи взаимни фондове, съвсем логично се стремят да отговорят на този интерес.
Пазарът стана прекалено глобален, затова и КИС, които предлагат акции и на развитите, и на развиващите се пазари, станаха по-популярни за разлика от тези, които се ограничават само с търгуваните на българската борса. Интересът ще бъде най-вече към акции, които се представят добре в икономическата криза. През миналата година това бяха азиатските пазари и Германия, за тази година може да се очаква повторение - с тази разлика, че тези варианти няма да са толкова печеливши поради политически причини. Но и за капиталите важи принципът, че риба се лови най-добре в мътна вода. В момента пазарите, които бяха с най-големи загуби като гръцкия, а и българския, през януари се представиха доста убедително. Портфолио мениджърите твърдят - тази година инвестициите в злато няма да са сред фаворитите. Интересът ще е към останалите суровини - петрол и метали, но доколко той ще е подплатен с положителна доходност, предстои да разберем през годината.


Материалът не е повод за инвестиционно решение!

Доходност 2010 г.
Адванс IPO фонд 23,9%
Адванс Източна Европа 20,5%
ОБЩИНСКА БАНКА - БАЛАНСИРАН 9,3%
ЕЛАНА фонд паричен пазар 8,6%
Експат Бондс 8,4%
ОБЩИНСКА БАНКА - ПЕРСПЕКТИВА 8,2%
БенчМарк Фонд-6 Паричен 8,1%
ЦКБ Гарант 7,8%
ПИБ Авангард 7,4%
БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ 7,4%
Стандарт Инвестмънт Международен Фонд 6,9%
Астра кеш 6,8%
Райфайзен (България) Фонд Облигации 6,5%
Аврора Кепитъл Global Commodity Fund 6,3%
ОББ Платинум Облигации 6,2%
ДСК Стандарт 6,1%
Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар 6,1%
Алфа Паричен Пазар 5,8%
ДФ ЕЛАНА Еврофонд 5,4%
КТБ Балансиран фонд 5,2%
ЕЛАНА Долар фонд 5,0%
ПИБ Гарант 4,6%
КД Облигации България 4,5%
Статус Нови Акции 4,4%
Сентинел - Рапид 4,0%
ОББ Балансиран Фонд 3,9%
КТБ Фонд Акции 3,9%
Експат Ню Юръп Стокс 3,4%
ДСК Имоти 3,4%
Юг Маркет оптимум 3,4%
ОББ Патримониум Земя 3,3%
ДСК Евро Актив 3,0%
ЦКБ Актив 3,0%
Сентинел - Принсипал 3,0%
Ти Би Ай Съкровище 2,8%
КД Акции България 2,7%
ОББ Премиум Акции 2,6%
ЦКБ Лидер 2,3%
ПИБ Класик 2,1%
ДСК Баланс 1,9%
Алфа Избрани Акции 1,8%
Статус Финанси 1,6%
Стандарт Инвестмънт Консервативен Фонд 1,2%
Аврора Кепитъл Югоизточна Европа Фонд 1,2%
БенчМарк Фонд-1 Акции и облигации 1,0%
Астра баланс 0,8%
Ти Би Ай Комфорт 0,6%
Ти Би Ай Евробонд 0,4%
Сомони Евростабилност 0,4%
Райфайзен (България) Балансиран Фонд 0,1%
Ти Би Ай Динамик 0,0%
Юг Маркет максимум 0,0%
БКМ Балансиран Капитал -0,7%
Експат Ню Юръп Пропъртис -0,7%
БенчМарк Фонд-4 Енергетика -0,9%
ИД Златен лев -1,0%
ДСК Растеж -1,0%
Ти Би Ай Хармония -1,8%
Инвест Класик -2,1%
Астра плюс -2,3%
Алфа Индекс Имоти -2,7%
Реал Финанс Балансиран Фонд -3,2%
ЕЛАНА Балансиран € фонд -3,7%
Реал Финанс Високодоходен Фонд -3,8%
Аврора Кепитъл Балансиран Фонд -3,9%
Съгласие Престиж -4,3%
Сомони Стратегия -4,6%
БенчМарк Фонд-2 Акции -4,7%
КД Пеликан -4,8%
ДФ Варчев Балансиран Фонд -4,9%
Варчев Високодоходен Фонд -5,2%
Райфайзен (България) Фонд Акции -5,4%
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд -5,5%
Капман Капитал -5,8%
Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд -5,9%
ЕЛАНА Балансиран $ фонд -5,9%
Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд -6,0%
ЕЛАНА Високодоходен фонд -6,6%
Съгласие Профит -6,7%
Сомони Прогрес -7,4%
Европа -7,5%
Актива високодоходен фонд -10,3%
Балкани -10,8%
Златен лев Индекс 30 -11,0%
Капман Макс -11,3%
Инвест Актив -12,1%
Актива балансиран фонд -12,1%
Адванс Инвест -12,2%
Алфа Индекс Топ 20 -12,2%
БенчМарк Фонд-3 Сектор недвижими имоти -26,0%
Данни: Profit.bg  

 

 

 назад съдържание напред

съдържание


Кой ще яхне юбилея?
100 години от рождението на Тодор Живков В политическия календар на 2010-а цъка бомба ...


ВОТ такая партия
Пламен Юруков се връща в политиката с "Воля, отговорност и толерантност" и със същия характерен ...


Изостря се апетитът за риск
Инвестициите във взаимни фондове ще заложат на по-доходоносни активи През миналата година взаимните фондове ...


А къде е Ленин?
......


Пет мига от живота на Веселин Ранков, актьор и преподавател в НАТФИЗ
...
начало начало | нагоре нагоре 2001-2017 © Тема Нюз АД. Всички права запазени.  
Всички текстове и документи, публикувани в този уеб сайт, са собственост на "ТЕМА НЮЗ" AД и са под закрила на Закона за авторското право и сродните им права.