АБОНАМЕНТ
 РЕКЛАМА
 КОНТАКТтърсене | начало | english  
ЗА АБОНАТИ НА СПИСАНИЕТО име парола
Можете да ползвате безплатно архив на списанието, с изключение на броевете от последните 30 дни.
 АРХИВ ТЕМА
 АРХИВ ЕМА
 ЗА НАС

Икономика

Точка на лихвоточката
Петя Димитрова

Притежателите на жилищноспестовни влогове
имат последен шанс да осребрят вложенията си

 

Хиляди българи, пестили в жилищноспестовни влогове, получават последен шанс да вземат обезщетение от държавата. До 21 май те трябва да докажат правото си на компенсация. Ако отговарят на условията и бъдат одобрени от общинските комисии до 21 ноември тази година, те ще разполагат с още четири години, в които могат да си купят или построят жилище, в което да използват и "цифрите" от влоговите си книжки.

 

Краен срок

Според последните законови промени след 21 ноември 2013 г. бюджетът няма да осребрява лихвоточките на притежателите на дългогодишни жилищноспестовни влогове. Тогава ще приключи 18-годишната сага с изплащането на обезщетенията.

За да си притежател на лихвоточки, трябва да имаш дългогодишен жилищно-

спестовен влог в ДСК, който към 31 декември 1990 г. да е бил поне на пет години, или да е отворен най-късно през 1985 г. "Лихвоточките се получават от парите, които човек е внесъл навремето, и лихвите, натрупвани през годините, в които е спестявал", пояснява Гаврил Митов, изпълнителен директор на Националния компенсационен жилищен фонд.

Броят на лихвоточките през годините не се променя, а е константна величина, фиксирана през 1990 г. Единственото, което се променя по тях, е цената им. Днес за една лихвоточка се получават по 8 стотинки компенсация от фонда, която се ползва като помощ при закупуване или построяване на жилище.

Притежанието на лихвоточки не означава автоматично включване в списъците за компенсация, защото трябва да са изпълнени няколко условия. Най-важното от тях е човек да има доказана жилищна нужда, а дали е така - определя комисията при общинските съвети. Според една отменена наредба за разпределение и продажба на жилищата трябва да попаднеш от първа до пета категория, за да бъдеш включен в заветния списък. По думите на Митов фондът е преди всичко социален. Компенсацията е за хора, които са икономически затруднени, но отговарят на определените от закона условия.

През годините много притежатели на лихвоточки сами са ликвидирали влога си. Други не подлежат на компенсиране, защото по силата на реституционни закони, приети след 1990 г., са получили жилище, етаж или притежават някакъв друг имот. В края на 1990 г. общият брой на влогове, престояли над пет години в ДСК, е бил 315 048. От тях към 31 декември 1990 г. в списъците са включени 133 911. Оттогава до края на миналата година са компенсирани 88 641 вложители, а подлежат на компенсация още 45 270 - толкова са подалите заявления за получаване на право на компенсация с лихвоточки.

 

Потенциални кандидати

Около 180 хиляди притежатели на дългогодишни жилищноспестовни влогове могат да заявят правата си, пресмята шефът на Националния компенсационен жилищен фонд. На този етап никой не би могъл да прогнозира колко от тях ще бъдат одобрени от комисиите и ще влязат в окончателните списъци. Нашата молба към хората е да се заровят в скринове и бюфети и да намерят документите, с които да докажат, че са притежатели за дългогодишни спестовни влогове. Да не чакат до дванайсет без пет, защото трябва да направят справка и да подадат документи, а до крайния срок остава по-малко от месец. Хората разполагат с още малко време и да направят прехвърляне на правата си, призовава Митов. Те имат шанс да получат обезщетения само ако отговарят на четирите условия, посочени от закона.

 

Право на обезщетение

Първото условие е собственикът на лихвоточки да не притежава в страната или в чужбина жилищен имот или вила, годни за обитаване, или ако притежава такива, тяхната стойност да не прехвърля 40 хиляди лева по данъчна оценка. До миналата година таванът беше 15 хиляди лева. Остава условието в сумата да се включи и друго имущество като коли, картини, акции, селскостопанска земя и др. Отделно притежаваните предмети, влогове и ценни книжа също не трябва да надхвърлят 40 хиляди лева.

Кандидатът за обезщетение трябва да е картотекиран в съответната община по реда на Закона за наемните отношения с жилищни нужди и наредби, свързани с разпределяне и продажба на жилища. Остава изискването титулярят на жилищноспестовен влог да не е прехвърлял имоти на други лица след 1 януари 1981 г.

Когато тези условия комулативно са налице, собственикът на лихвоточки има шанс да влезе в окончателния списък на общината. Ако не отговаря дори на едно от тях, вероятно няма да получи право на компенсация. Всяко притежание или непритежание на описаните собствености се доказва с декларация.

"Веднъж одобрен в списъка, гражданинът придобива статут на правоимащ", обясни изпълнителният директор на Националния компенсационен жилищен фонд. От този момент нататък той във всеки момент може да поиска осребряване на лихвоточките си.

Държавата предостави възможност лихвоточките да се прехвърлят, но само на роднини, и то по права линия - от дядо на син, или на внуче, или по съребрена линия до втора степен - на братя и на сестри. Братовчедите не могат да си прехвърлят лихвени числа. Това става чрез договор за прехвърляне на спестовните числа, който няма точно определена форма, единственото изискване е нотариална заверка на подписите.

 

Какво носят лихвоточките

Левовият индекс за едно спестовно число от 1 май миналата година е 8 стотинки. През 2008 г. средната компенсация е била 6320.60 лева. От бюджета на фонда са платени 13 млн. лева за обезщетения на 2168 влога. През последните години за покриване на исканията се заделят около 16 млн. лева. Тазгодишният бюджет на фонда също е 16.3 млн. лева.

Преди години с обезщетението можеше да се плати дори гарсониера или част от апартамент. Сега с парите може да направите ремонт или довършителни работи.

 

Загуби

В началото на 2000 г. някои дългогодишни спестители превърнаха лихвоточките си в жилищни компенсаторни записи, с които участваха в раздържавяването. Около 1000 души не успяха да реализират компенсаторките си на борсата и сега отново ще трябва да ги превърнат в лихвоточки. В момента те са почти неизползваеми, а и стойността им е много ниска - около 26 стотинки.

 

 

 Пътят на компенсацията

 

* Влогът се прехвърля с договор, заверен от нотариус. 
* Промяната се отразява в жилищноспестовната книжка (за София в Банка ДСК на бул. "Вардар", бл. 20, срещу пазара на кв. "Красна поляна").
* Приемателят на жилищноспестовния влог отива в района по местоживеене, като носи:
- копие от книжката, в която е отразена настъпилата промяна;
- копие от договора за прехвърляне;
- документ, удостоверяващ родствената връзка;
- лична карта,
за да подаде изискващите се документи за включване в окончателен списък до 21 май.

В Районната местна комисия се получават и попълват следните документи: 
*  заявление - по образец; 
*  декларация - по образец; 
* молба-декларация за картотека по Наредбата за разпределение и продажба на жилища (НРПЖ, отменена, но в сила само за влогоспестители) - по образец.
Лица, които притежават влог в  София, а живеят в друго населено място и не са включени в изготвените досега седем списъка, представят служебна бележка за картотека по НРПЖ от съответното населено място в ЦМК на ул. "Московска" 41 до 21 май 2009 г.
Лица, които притежават влог в други градове, но живеят в София, трябва да вземат служебна бележка за картотека по НРПЖ от района по местоживеене, която да представят в местната комисия по местонахождение на влога за включване в последния окончателен списък до 21 май 2009 г.назад съдържание напред

съдържание


Бъбречна недостатъчност
Обявите в Мрежата за продажба на бъбрек набъбват, цените - също. Докато трансплантациите у нас са в криза, пътят към ...


Мажоритарни, дори мажоретни
Добре организирани групи от малцинства могат да решат вота в 31-те едномандатни избирателни райони Може ...


Точка на лихвоточката
Притежателите на жилищноспестовни влогове имат последен шанс да осребрят вложенията си Хиляди българи, ...


Любен Дилов-син: Най-логично е да се разделим с ЛИДЕР
Интервю на Йордан Мичев с депутата от Движение "Напред" за "куклите" от Магурата, които станаха ......


Лека нощ, деца!
...

РЕКЛАМИТЕ В БРОЯ
М-ТЕЛ 
ГЛОБУЛ 
VOLKSWAGEN 
БТК 
МВР 
ОБЩИНСКА БАНКА 
ТАЛОН АБОНАМЕНТ 
STAR FM 
НОВИНИТЕ 
РАДИО БРАВО 
начало начало | нагоре нагоре 2001-2017 © Тема Нюз АД. Всички права запазени.  
Всички текстове и документи, публикувани в този уеб сайт, са собственост на "ТЕМА НЮЗ" AД и са под закрила на Закона за авторското право и сродните им права.