АБОНАМЕНТ
 РЕКЛАМА
 КОНТАКТтърсене | начало | english  
ЗА АБОНАТИ НА СПИСАНИЕТО име парола
Можете да ползвате безплатно архив на списанието, с изключение на броевете от последните 30 дни.
 АРХИВ ТЕМА
 АРХИВ ЕМА
 ЗА НАС

България

Нормативни бедствия и аварии
Калин Първанов

Вече 18 месеца две министерства не могат да обучат 84 специалисти по гражданска защита, които трябва да подготвят 28 000 учители, а пък те да научат учениците на задължителни умения при критични ситуации

                                 

През есента на 2006 г. Нийл Буне от ПРООН и министър Емел Етем дават старт на проекта, който трябваше да допринесе "за по-добрата подготовка на младото поколение за реакция по време на бедствия" 

 

Едва ли има гимназист, завършил преди 1991 г., у когото часовете по гражданска отбрана да са протекли безпаметно. Макар че опасността от ядрена война вече не изглежда непосредствена, отпечатъците остават - кои по-размазани, кои по-ярки. Към първата категория спомени обикновено спада упражнението "поставяне на противогаз" в училищното скривалище, а към втората - неподправените внушения на лектора, с които той онагледяваше важността на преподавания от него предмет (нашият казваше: "Смейте се, смейте се, ама като падне бомбата, аз ще се смея!").

 

Колко важни са били тези часове, обикновено осъзнаваме след поредното бедствие. Две седмици след пожара във влака София - Кардам още тегнат въпросите защо повечето от жертвите загинаха от задушаване и защо малцина се сетиха, че в тази ситуация една от първите правилни реакции е да си поставиш влажна кърпа на носа.

В днешно време учебната система е "реформирана". Вместо с предпазване тя се занимава с превенции. Часовете в училище не са по "Гражданска отбрана", а по "Гражданска защита". За разлика от практическите упражнения се набляга на теоретичната подготовка. Преподавателите вече не са пенсионирани полковници от армията, а класни ръководители. Без значение дали преподават френски, музика или изобразително изкуство - като класен ръководител учителят е длъжен да познава тънкостите на защитата на населението при бедствия и аварии и да ги свежда до знанието на ръководената от него паралелка. Поне така повелява указание на министъра на просветата от 2002 г.

 

Нещо повече - по закон превенцията трябва да започне още в предучилищна възраст. Няма документ по темата, който да не започва с това колко важна е превенцията и как в нейната основа стои специализираното обучение. Разбира се, за сериозно и модерно преподаване в детската градина (пък и в училище) може да се говори само ако става дума за показно мероприятие.

Като проведеното наскоро занятие "Малките спасители" в софийската детска градина "Зора". Събитието е отразено на челно място в интернет страницата на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии (МДПБА), но че подобни уроци не са всекидневие, личи и по множеството официални гости на събитието.

 

В момента освен цяло едно министерство са налице два закона - за защита при бедствия и за управление на кризи. Към тях трябва да прибавим неизвестно количество наредби, инструкции, указания и дори един наръчник за учителя за обучение по защита при бедствия и аварии. Той е разработен със съдействието на Програмата за развитие на ООН (ПРООН), като за целта българското й бюро одобрява проект "Превенция на бедствия и аварии чрез системата на средното образование в България". Проектът е на стойност 73 000 щатски долара и предвижда две основни дейности - разработване на учебно съдържание и методология за преподаване на дисциплината и обучаване на 84 специалисти от Регионалните инспекторати на образователното министерство (по трима от област). От своя страна те ще трябва да обучат 26 000 класни ръководители в цялата страна, за да могат те да обучават съответно учениците в областта на гражданската защита. Бегла сметка показва, че на експерт се падат за обучение по около 309 класни ръководители при налични 365 дни в годината. Важна подробност е, че на въпросния служител това ще му е нещо като втора или допълнителна отговорност. Примерно - експертът в РИМОН, който отговаря за географията, ще наблюдава и въпросите на гражданската защита.

 

Проектът е представен официално на 29 септември 2006 г. лично от вицепремиера Емел Етем и от постоянния представител на ПРООН Нийл Буне. "Сега, когато България е толкова близо до членството си в ЕС, вярвам, че кризите, предизвикани от човека, ще останат в историята. България трябва да направи така, че лошото време да не се превръща в лоши бедствия", отбелязва Буне. В презентацията на проекта четем още, че "той ще допринесе за по-добрата подготовка на младото поколение за реакция по време на бедствия", а също и че "в дългосрочна перспектива всеки гражданин ще бъде обхванат от обучението и така ще разполага с необходимата готовност за справяне с бедствия и аварии". Заместник-министърът Ангел Чакъров пък дотолкова се размечтава, че обявява как часовете по гражданска защита ще бъдат от 8 до 16 годишно, а "в горните класове ще се набляга на компютърните и на симулационните игри.

С проблематиката се занимава цяла дирекция "Национален учебен център и подготовка на частния бизнес" към министерството, в която се трудят над 20 служители.

Впоследствие по линия на ООН в помощ на институциите пристига и експертка по гражданска защита от далечна Индия, която споделя опита на своята страна.

Година и половина по-късно проектът би трябвало да е приключен, 84-те просветни чиновници да са обучени и да обикалят училищата, за да предават знанията си, а гимназистите да съчетават полезното с приятното в компютърните зали. Според интернет сайта на МДПБА обаче проектът все още е текущ. Пак там в отчета на изпълнените дейности четем, че: има изготвен и одобрен проект; създаден е график за дейностите по проекта; изготвено е задание и е проведен конкурс за определяне на ръководител на проекта; проведена е работна среща с представители на МОН за реализация на проекта; разработени са технически задания за работна група и международен експерт; проведени са 3 работни срещи на работната група; подбран е международен експерт; изпълнена е мисия на международния експерт и т.н. В графата за непосредствено предстоящите дейности фигурира занятието "Регулярна работа на работната група".

 

Реално като ползи от проекта България в момента има изготвен наръчник от фондация "Пайдея" (в електронен вид), реалирано е и посещението на индийската консултантка. Според запознати всичките й срещи са били на институционално ниво, без в нейната програмата да е било предвидено посещение в час по гражданска защита в детска градина или в училище. 84-те образователни специалисти по гражданска защита все още не са обучени, какво остава за класните ръководители и за учениците...

 

"Да, наистина бяха реализирани някои закъснения, защото това е една тематика, която е нова за страната", потвърди пред "ТЕМА" Цвета Наньова от българското бюро на ПРООН. Според нея срокът за реализация на проекта е удължен до средата на 2008 г. В момента се изготвяли списъците на служителите от МОН, които ще бъдат обучавани. Все още вървяла и дискусия как най-рационално да се изразходват останалите пари - дали наръчникът на фондация "Пайдея" да бъде отпечатан и разпространен във всички училища, или средствата да се инвестират за доработване на методологията във вид на интерактивни игри (каквото и да означава това!) по гражданска защита за часа на класния ръководител. "И това си има своите минуси, защото преподаването с компютър не е чак толкова широко застъпено в нашето образование, но пък, от друга страна, би трябвало все повече да навлиза", добави Наньова.

И докато ангажираните лица и институции все още пресмятат плюсове и минуси, от началото на проекта се изтърколиха 18 месеца. Така в оставащите три месеца ще трябва да се направи всичко това, което не е свършено за година и половина.

 

Междувременно изтекоха близо две години от изявлението на министър Емел Етем, че модерното преподаване по гражданска защита се връща в училищата. В края на 2007 г. тя дори сподели пред медиите амбицията си подобна дисциплина да се изучава и в университетите "от следващата година". Заето с амбициозни проекти, министерството обаче все не намира време да изпълни рутинните си задължения. От 2 г. България няма действаща Национална програма за защита при бедствия, въпреки че по закон разработването й е едно от основните задължения на ведомството. Именно тази програма трябва да съдържа насоки за обучение на населението, включително и на учащите се.

 

Докато чакат да бъдат обучени от квалифицирани специалисти, класните ръководители (както и всички граждани) могат да получават съвети и в информационните центрове на "Гражданска защита", които - също по закон, трябва да се поддържат във всеки областен град. В София консултации се дават в един от ъглите зад сградата на президентството. В момента обаче там може да се види само залостена черна врата, тъй като от половин година информационният център е в ремонт.назад съдържание напред

съдържание


Лице назаем
Заместник-министърът на външните работи Феим Чаушев плете около себе си обръчи от лъжи и фирми, използвайки две ...


Сдружението прави силата
Интересът към регистриране и участие в управлението на юридическо лице с нестопанска цел е присъщо на идеалистите и ...


Строителни парадокси
Всеки ден на миналата година са постъпвали по 205 жалби срещу закононарушения в отрасъла, но са проверявани по 27 ...


Петър Стоянович: Избирателят иска нова версия на Политическото кабаре
Интервю на Ясен Люцканов с председателя на "Гергьовден" за ролята на шоуто в политиката, оскъдното ......


Трън в очите
...

РЕКЛАМИТЕ В БРОЯ
М-ТЕЛ 
ГЛОБУЛ 
НАФТЕКС 
ПЕТРОЛ 
OPEL 
PEUGEOT 
PIRAEUS BANK 
SIEMENS 
VISTA PARK 
TEACHER'S 
АКТАВИС 
CANTEK 
FM+ 
BRAVO RADIO 
БГ РАДИО 
ИНФО РАДИО 
начало начало | нагоре нагоре 2001-2017 © Тема Нюз АД. Всички права запазени.  
Всички текстове и документи, публикувани в този уеб сайт, са собственост на "ТЕМА НЮЗ" AД и са под закрила на Закона за авторското право и сродните им права.